Om oss

Dyslexiförbundet har haft många projekt genom åren. Här på sidan samlas de.

Dyslexiförbundet (tidigare Dyslexiförbundet FMLS) är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov.

Mer information om Dyslexiförbundet hittar du på https://www.dyslexi.org