Vad är sociala medier?

Vad är och hur fungerar sociala medier? Frukostmöte för cheferna i Katrineholsm kommun, men allmängiltigt.

Sociala medier och storytelling 1

Improviserad workshop om sociala medier och kreativ digital storytelling.

Sociala medier och storytelling 2

Improviserad workshop om sociala medier och kreativ digital storytelling.

Sociala medier och storytelling 3

Improviserad workshop om sociala medier och kreativ digital storytelling.

Didaktikens verktyg - Hur IT kan motivera

Hur påverkar IT motivationen hos elever. Det berättar Elza Dunkels, Emma Rosén och Peter Gärdenfors om i denna film.

Man lär sig via olika modaliteter

Kombinationen av olika medier i praktiken förbättrar kunskapsprocessen i klassrummet.
Bild på webbsidan

Mittuniversitetets webbplats - Läsa & skriva

Webbplatsen Läsa & skriva är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Böcker på jobbet - succé

Vägen till barns läsning går i stor utsträckning via föräldrarnas läsvanor. Samtidigt läser...
Kvinna sitter och skriver vid bord

Skrivregler för myndigheter

Myndigheternas skrivregler är en skrivregelssamling anpassad för skrivande i offentlig förvaltning. Rekommedationerna är rakare och mer kortfattade än dem i Svenska skrivregler.

Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.

Sidor