Om text, bild, film och animation

Text, bild, film och animation är olika uttrycksformer. Man tror lätt att det ena är lättare att förstå än det andra. Docent Jana Holsanova resonerar utifrån sin forskning om detta.
Anteckningsblock och hand som skriver, bakom tangentbord

Lathund vid textproduktion

Om du ska skriva begripliga texter finns det en del att tänka på. Här ger vi några inledande tips.

Utformning av FUBkoll ...

Webbplatsen FUBkoll vänder sig direkt till personer med utvecklingsstörning, en nedsatt begåvningsförmåga,

Om begreppen funktionshinder - handikapp

Handikapprörelse eller funktionshindersrörelse? Det är frågan som här får sitt svar.
Bild på en grabb som sitter och tänker

ADHD en bräcklig förbindelse

Elkhonon Goldberg, professor i neuropsykologi, om ADHD och ADD.

Om information på läsarnas villkor

Tomas Dalström är är journalist, författare och föreläsare. Han har gått på djupet med hur hjärnan fungerar i förhållande till text och kommunikation. Här resonerar han om det futtiga korttidsminnet och vårt sätt att minnas.

Om språk, kunskap och fungerande medier

Det mänskliga tänkandets natur – kognitionen – är en förutsättning för allt vad medier heter. Utan kunskap om hur vi tänker, famlar vi i blindo när vi skapar verktyg för att kommunicera eller informera.

Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."
Två barn leker riddare

Om utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och...

Sidor