The Ticketmachine - Ett exempel på hur vi arbetar med prototyper - Pass 8

Submitted by redaktion on Fre, 01/22/2016 - 15:29

Michael Wallon från Begripsam beskriver hur han och Erik tagit fram en prototyp.

The Ticketmachine -  Ett exempel på hur vi arbetar med prototyper för att kunna ställa krav på biljettautomater. (Michael Wallon, Begripsam) 

Michael beskriver prototypen. På scenen också Anita Hildën och moderatorn Hans von Axelsson