Utvärdering av bildsymboler

Submitted by redaktion on Tors, 02/05/2015 - 10:14

Begripsam har utvärderat en uppsättning bildsymboler år Konsumentverket

Konsumentverket utvecklar sin nya webbplats Hallå konsument. I arbetet med den behövde de förtesta en uppsättning bildsymboler. Det gjorde Begripsam under sin träff i november 2014. I den här filmen kommer man in efter att deltagarna i mindre grupper diskuterat och testat.

Stefan föreläser och här syns exempel på symboler